Zagrożenia płynące z organizacji imprez firmowych

Zagrożenia płynące z organizacji imprez firmowych

Organizacja imprez firmowych to nie tylko skomplikowane zadanie, które powinno zostać powierzone doświadczonemu pracownikowi firmy, lub równie doświadczonej firmie zewnętrznej. To również źródło występowania potencjalnych zagrożeń dla firmy, z tego powodu bardzo istotne jest by przedsiębiorstwo, które chce zorganizować imprezę firmową było świadome tego iż właściwe przeprowadzona impreza może wywindować jej biznes na nieosiągalne do tej pory wyżyny, lecz impreza firmowa która została źle przeprowadzona może być równie dobrze powodem do znacznego pogorszenia sytuacji firmy, również w znaczeniu majątkowym. O tym że organizacja imprez firmowych to broń obosieczna mogą świadczyć następujące argumenty. W pierwszej kolejności, należy skupić się na określeniu potencjalnych źródeł ryzyk, które mogą przyczynić się do porażki w organizacji imprezy firmowej. Pierwszym typem ryzyka jest ryzyko finansowe, w tym przypadku po prostu, na skutek złego zarządzania projektem, koszty organizacji imprezy firmowej przekraczają dopuszczalny budżet. Jak do tego nie dopuścić? Przede wszystkim należy brać pod uwagę iż wszelkie uzgodnienia z ewentualnymi dostawcami należy podpisywać w formie umowy, która będzie precyzowała wszelkie opłaty wynikające ze współpracy. Kolejnym ryzykiem które może wpłynąć na powodzenie imprezy jest jej program a także jakość ewentualnego kateringu. W tym przypadku, dobrze jest sprawdzić naszych dostawców, bo to by być pewnym tego że nasz biznes po prostu nie straci zamiast zyskać na organizacji imprezy firmowej.

Komentarze zamknięte