Mierniki efektywności w organizowaniu imprez firmowych

Mierniki efektywności w organizowaniu imprez firmowych

Każdy manager projektu, musi zastanowić się jakie mierniki chce zastosować by kontrolować powodzenie projektu. Organizowanie imprezy firmowej, to przecież bardzo złożony projekt który przez swoją wielopłaszczyznowość określenie mierników efektywności projektu jest tu zadaniem równie złożonym jak sam projekt. Jeśli przyjąć że celem organizowania imprezy firmowej jest nawiązanie nowych partnerstw biznesowych, to miernikiem efektywności mogą być w tym przypadku liczba przeprowadzonych wstępnych rozmów z potencjalnymi partnerami, liczba pozyskany nowych kontaktów czy liczba podpisanych wstępnych porozumień o przyszłej współpracy. Ważne jest to by zebranie wszystkich interesujących ludzi, za pośrednictwem organizacji imprezy firmowej miało swój zaplanowany sens i by ten sens został osiągnięty. To dla tego tak istotnym jest ustalenie niezębnych mierników efektywności organizacji imprezy firmowej. Jeśli przyjmując że celem organizowanej imprezy filmowej będzie uzgodnienie warunków nowej współpracy to dobrym rozwiązaniem może okazać się zorganizowanie lunchu biznesowego podczas którego zostaną omówione wszystkie niezbędne punkty przyszłej współpracy. W tym przypadku miernikiem efektywności będzie toczy udało się uzgodnić wszystkie punkty przyszłej współpracy, miernikiem będzie zatem zgodność końcowej umowy z pierwszymi założeniami. Każda organizowana impreza firmowa musi mieć opracowane mierniki efektywności, jeśli manager projektu o to nie zadba, możliwe będzie że projekt będzie dobrze przeprowadzony, goście będą się świetnie bawić a biznes nie zostanie zrobiony.

Komentarze zamknięte