Korzyści wynikające z organizacji imprezy firmowej

Korzyści wynikające z organizacji imprezy firmowej

Każdy manager projektu, który mierzy się z zadaniem organizacji imprezy firmowej, musi zastanowić się nad tym, jakie korzyści ma ta impreza przynieść dla całego biznesu. Wyłączając korzyści finansowe, które są z reguły łatwe do przewidzenia o ile uczestnicy imprezy mają uczestnicy w finansowaniu organizowanej imprezy firmowej, określenie celów i co za tym idzie pozostałych czyli nie finansowych korzyści wynikających z organizowania imprezy firmowej jest zadaniem dosyć trudnym. Należy przede wszystkim określić cel dla którego impreza jest organizowana. Biznes działa dla spełniania określonego celu, zwykle jest to przecież cel typowo zarobkowy. Poza finansowe korzyści wynikające ze zorganizowania imprezy firmowej to np. wzrost rozpoznawalności marki, motywacja pracowników do cięższej pracy, zawiązanie nowych partnerstw biznesowych, nagrodzenie najlepszych klientów czy integracja danego środowiska. Przystępując do zaplanowania organizacji imprezy firmowej, należy zatem dokładnie sprecyzować jej cel i do tego określić mierniki. Mierniki spełnienia celu są w biznesie niezwykle istotne ponieważ to one dostarczają informacji czy dane przedsięwzięcie się opłacało. Biznes jest w stanie sprecyzować mierniki efektywności zaplanowanego przedsięwzięcia, tak też jest w przypadku organizowania imprezy firmowej. Organizowanie imprezy firmowej, może się opłacać nie tylko z szybkiego finansowego punktu widzenia, to od managera projektu zależy jak bardzo projekt będzie udany, czyli czy nakłady na zorganizowanie imprezy firmowej się w pewnym sensie zwrócą.

Komentarze zamknięte