1. Mierniki efektywności w o...

Każdy manager projektu, musi zastanowić się jakie mierniki chce zastosować by kontrolować powodzenie projektu. Organizowanie imprezy firmowej, to przecież bardzo złożony projekt który przez swoją wielopłaszczyznowość...

2. Zagrożenia płynące z orga...

Organizacja imprez firmowych to nie tylko skomplikowane zadanie, które powinno zostać powierzone doświadczonemu pracownikowi firmy, lub równie doświadczonej firmie zewnętrznej. To również źródło występowania potencjalnych...

3. Co po imprezie firmowej

Organizowanie imprezy firmowej jest bardzo często najważniejszym wydarzeniem wewnątrz firmy, czy danej organizacji która ją wystawia. Biznes na co dzień skupia się przecież na zapewnianiu sobie dopływ gotówki, biznes nie działa...

4. Korzyści wynikające z org...

Każdy manager projektu, który mierzy się z zadaniem organizacji imprezy firmowej, musi zastanowić się nad tym, jakie korzyści ma ta impreza przynieść dla całego biznesu. Wyłączając korzyści finansowe, które są z reguły...

5. Problem z organizowaniem ...

Pracujesz w firmie na określonym stanowisku i to właśnie tobie, zostało zlecone zadanie zorganizowania corocznej imprezy firmowej. Biznes to biznes i nie możesz odmówić swojemu przełożonemu, który na ciebie liczy. Organizowanie...
advertisement advertisement

Zagrożenia płynące z organizacji imprez firmowych

Zagrożenia płynące z organizacji imprez firmowych

Organizacja imprez firmowych to nie tylko skomplikowane zadanie, które powinno zostać powierzone doświadczonemu pracownikowi firmy, lub równie doświadczonej firmie zewnętrznej. To również źródło występowania potencjalnych zagrożeń dla firmy, z tego powodu bardzo istotne jest by przedsiębiorstwo, które chce zorganizować imprezę firmową było świadome tego iż właściwe przeprowadzona impreza może wywindować jej biznes na nieosiągalne do tej pory wyżyny, lecz impreza firmowa która została źle przeprowadzona może być równie dobrze powodem do znacznego pogorszenia sytuacji firmy, również w znaczeniu majątkowym. O tym że organizacja imprez firmowych to broń obosieczna mogą świadczyć następujące argumenty. W pierwszej kolejności, należy skupić się na określeniu potencjalnych źródeł ryzyk, które mogą przyczynić się do porażki w organizacji imprezy firmowej. Pierwszym typem ryzyka jest ryzyko finansowe, w tym przypadku po prostu, na skutek złego zarządzania projektem, koszty organizacji imprezy firmowej przekraczają dopuszczalny budżet. Jak do tego nie dopuścić? Przede wszystkim należy brać pod uwagę iż wszelkie uzgodnienia z ewentualnymi dostawcami należy podpisywać w formie umowy, która będzie precyzowała wszelkie opłaty wynikające ze współpracy. Kolejnym ryzykiem które może wpłynąć na powodzenie imprezy jest jej program a także jakość ewentualnego kateringu. W tym przypadku, dobrze jest sprawdzić naszych dostawców, bo to by być pewnym tego że nasz biznes po prostu nie straci zamiast zyskać na organizacji imprezy firmowej.

Mierniki efektywności w organizowaniu imprez firmowych

Mierniki efektywności w organizowaniu imprez firmowych

Każdy manager projektu, musi zastanowić się jakie mierniki chce zastosować by kontrolować powodzenie projektu. Organizowanie imprezy firmowej, to przecież bardzo złożony projekt który przez swoją wielopłaszczyznowość określenie mierników efektywności projektu jest tu zadaniem równie złożonym jak sam projekt. Jeśli przyjąć że celem organizowania imprezy firmowej jest nawiązanie nowych partnerstw biznesowych, to miernikiem efektywności mogą być w tym przypadku liczba przeprowadzonych wstępnych rozmów z potencjalnymi partnerami, liczba pozyskany nowych kontaktów czy liczba podpisanych wstępnych porozumień o przyszłej współpracy. Ważne jest to by zebranie wszystkich interesujących ludzi, za pośrednictwem organizacji imprezy firmowej miało swój zaplanowany sens i by ten sens został osiągnięty. To dla tego tak istotnym jest ustalenie niezębnych mierników efektywności organizacji imprezy firmowej. Jeśli przyjmując że celem organizowanej imprezy filmowej będzie uzgodnienie warunków nowej współpracy to dobrym rozwiązaniem może okazać się zorganizowanie lunchu biznesowego podczas którego zostaną omówione wszystkie niezbędne punkty przyszłej współpracy. W tym przypadku miernikiem efektywności będzie toczy udało się uzgodnić wszystkie punkty przyszłej współpracy, miernikiem będzie zatem zgodność końcowej umowy z pierwszymi założeniami. Każda organizowana impreza firmowa musi mieć opracowane mierniki efektywności, jeśli manager projektu o to nie zadba, możliwe będzie że projekt będzie dobrze przeprowadzony, goście będą się świetnie bawić a biznes nie zostanie zrobiony.

Korzyści wynikające z organizacji imprezy firmowej

Korzyści wynikające z organizacji imprezy firmowej

Każdy manager projektu, który mierzy się z zadaniem organizacji imprezy firmowej, musi zastanowić się nad tym, jakie korzyści ma ta impreza przynieść dla całego biznesu. Wyłączając korzyści finansowe, które są z reguły łatwe do przewidzenia o ile uczestnicy imprezy mają uczestnicy w finansowaniu organizowanej imprezy firmowej, określenie celów i co za tym idzie pozostałych czyli nie finansowych korzyści wynikających z organizowania imprezy firmowej jest zadaniem dosyć trudnym. Należy przede wszystkim określić cel dla którego impreza jest organizowana. Biznes działa dla spełniania określonego celu, zwykle jest to przecież cel typowo zarobkowy. Poza finansowe korzyści wynikające ze zorganizowania imprezy firmowej to np. wzrost rozpoznawalności marki, motywacja pracowników do cięższej pracy, zawiązanie nowych partnerstw biznesowych, nagrodzenie najlepszych klientów czy integracja danego środowiska. Przystępując do zaplanowania organizacji imprezy firmowej, należy zatem dokładnie sprecyzować jej cel i do tego określić mierniki. Mierniki spełnienia celu są w biznesie niezwykle istotne ponieważ to one dostarczają informacji czy dane przedsięwzięcie się opłacało. Biznes jest w stanie sprecyzować mierniki efektywności zaplanowanego przedsięwzięcia, tak też jest w przypadku organizowania imprezy firmowej. Organizowanie imprezy firmowej, może się opłacać nie tylko z szybkiego finansowego punktu widzenia, to od managera projektu zależy jak bardzo projekt będzie udany, czyli czy nakłady na zorganizowanie imprezy firmowej się w pewnym sensie zwrócą.

Co po imprezie firmowej

Co po imprezie firmowej

Organizowanie imprezy firmowej jest bardzo często najważniejszym wydarzeniem wewnątrz firmy, czy danej organizacji która ją wystawia. Biznes na co dzień skupia się przecież na zapewnianiu sobie dopływ gotówki, biznes nie działa z przyczyn charytatywnych tylko dla zarobku. Każde działanie w biznesie musi się opłacać i jeśli biznes organizuje imprezę firmą to ona także musi się opłacać. Opłacalność organizowania imprez firmowych może być postrzegana na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zwykła opłacalność finansowa. Tu zadanie jest z pozoru łatwe, bilans imprezy musi się zamknąć. Należy wydać tyle ile zostało zaplanowane w budżecie i ani grosza więcej. W dopilnowaniu budżetu organizowanej imprezy firmowej, pomogą obszernie znane narzędzia jak MS Excel czy bardziej wyspecjalizowane oprogramowania do planowania budżetu projektu. Można również pomyśleć nad formami finansowania całego przedsięwzięcia. Czy organizowana impreza firmowa, ma być finansowana wyłącznie z kasy firmy, czy może uczestnicy te mają partycypować w kosztach. To wszystko jest do zdecydowania już na wstępie planowania projektu jakim jest organizowanie imprezy firmowej. Znacznie trudniejszym zadaniem jest zaplanowanie i zagwarantowanie opłacalności organizowanej imprezy imprezy firmowej już po jej przeprowadzeniu. Ten drugi rodzaj opłacalności zależy w głównej mierze od celu organizowanej imprezy firmowej. Manager projektu, musi zatem dobrze zaplanować cele jakie organizacja chce osiągnąć organizując daną imprezę firmową. Dzięki temu będzie po prostu łatwiej zapewnić ciągłość projektu, czy to że po zorganizowanej imprezie nie pozostanie nawet żaden ślad w świadomości potencjalnych odbiorców, bo w takim przypadku będzie można mówić o straconym czasie.

Strona 1 z 712345...Ostatnia »